HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

CURS 2021-22

* DIMECRES TARDA DE 17 a 18h

(amb cita prèvia)

* DIJOUS MATÍ DE 10:30 a 11:30h

AMPA
SALVADOR VILASECA

Web de l'Associació de mares i pares de l'institut Salvador Vilaseca de Reus

 

QUI SOM?

L'AMPA de l'institut de secundària Salvador Vilaseca de Reus està formada per totes aquelles famílies sòcies de l'entitat.

L'associació està gestionada per una Junta Directiva que actua com a òrgan de representació. Aquesta junta està formada per un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/a i un nombre variable de vocals. La composició de la junta surt dels pares i mares col·laboradors amb les activitats de l'entitat i es renoven de forma periòdica.

junta2.png
 

QUÈ FEM?

Des de l'AMPA es fan un bon nombre d'actuacions a diferents nivells:

- Una de les tasques principals de l'associació és donar suport i assistència a les famílies dels alumnes del centre en qualsevol aspecte relacionat amb l'educació dels seus fills i filles. En aquest aspecte, entre d'altres actuacions, dona suport en el procés d'adquisició del material escolar i llibres, distribueix la roba d'esport, distribueix els llibres dels alumnes becats a través de l'Ajuntament, gestiona el lloguer dels armariets, etc...

Una altra de les seves tasques és participar en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar.

- L'AMPA col·labora estretament amb els equips docents de l'institut en algunes activitats educatives, tant en la part organitzativa com en la part econòmica a través de subvencions puntuals. Per exemple, des de l'entitat es subvencionen sortides i excursions a través de donacions puntuals, es col·labora en el servei de préstec de la biblioteca del centre i s'organitzen actes com el refrigeri en les graduacions de 4t d'ESO i 2n de Batxillerat.

- L'AMPA també promou la participació i assistència de les famílies i alumnes a les diferents activitats a través de circulars.

Per tal de dur a terme aquestes tasques, els membres de la Junta mantenen un horari fix d'atenció a les famílies que per aquest curs 2019-2020 és els DIMECRES PER LA TARDA de 18 a 19h.

 

CONTACTEU

AMB L'AMPA

DEGUT A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19, L'AMPA NO ATENDRÀ AQUEST CURS DE FORMA PRESENCIAL I EN HORARI FIX A LES FAMÍLIES.
SI TENIU NECESSITAT DE CONTACTAR AMB NOSALTRES FEU ENVIEU-NOS UN CORREU A 
ampasalvadorvilaseca@hotmail.com